Werkhouding

werkhouding

In de training krijgt het kind tips om de concentratie, motivatie, studieaanpak en taakaanpak tijdens de lessen op school te verbeteren.

Dat doen we door middel van werkhoudingsschema’s.
Een algemeen werkhoudingsschema en een persoonlijk werkhoudingsschema, gericht op de specifieke vragen van het kind.

Betere werkhouding, meer resultaat

Haalbare doelen stellen

Door succeservaringen, meer plezier in leren

Haalbare doelen stellen
Een kind dat bijvoorbeeld weinig plezier heeft in rekenen, zal een andere werkhouding laten zien dan een kind dat daar wel plezier in heeft.

Een van de opdrachten die wij kunnen geven is bijvoorbeeld: deze week steek jij tijdens de rekenles twee keer je vinger op. Wij vragen dus niet of het kind de juiste antwoorden wil geven, maar alleen of het twee keer zijn vinger op wil steken. Een haalbare doelstelling voor het kind. Via deze doelstelling zal het kind waarschijnlijk anders in de les gaan zitten. Want, het liefst wil het wel een goed antwoord geven en zal het dus geneigd zijn beter te gaan luisteren. Met als gevolg betere resultaten.

Het gevoel invloed te hebben op de resultaten

Haal het beste uit jezelf

Het gevoel invloed te hebben
Wij begeleiden het kind, zodat het gaat ontdekken, dat het zelf invloed kan uitoefenen op zijn resultaten.
Een goede werkhouding draagt bij aan betere cognitieve resultaten. Bovendien zal de leraar de werkhouding laten meewegen in het uiteindelijke schooladvies.

Willem had een heel slechte werkhouding. Slordig lezen en niet concentreren. In de training heeft hij hier hard aan gewerkt en ook de school merkte dat. De training heeft hem weer vertrouwen gegeven.

Karin, Amsterdam