Waar geloven wij in

Nieuwsbrief-citotrainer-citotoets-bijles

Elk mens is voorbestemd om zich ten volle te ontplooien en zo zijn eigen geluk na te streven

De Sterke Brug wil handvatten bieden, waarbinnen die ontplooiing plaats kan vinden.

Zelfkennis is een belangrijke factor om tot ontplooiing te komen. Wat zijn je sterke eigenschappen en wat zijn je valkuilen? Maar ook, waar wordt je gelukkig van en wat zijn je dromen? Worden wie je bent is een ontdekkingsreis die het hele leven duurt.

Elk nieuw talent dat ontdekt wordt, schept ruimte voor het ontwikkelen van andere talenten en doet toekomstdromen ontstaan.

De maatschappij stelt kaders waarbinnen wij ons kunnen ontwikkelen en houdt ons idealen voor. De prestatiemaatschappij waarin we leven is daar een voorbeeld van. Hoe gaan we om met begrenzingen en idealen die ons voorgehouden worden? Hoe vinden we de weg naar binnen, om dat te doen waar we gelukkig van worden?

Een persoon die weet waar zijn of haar valkuilen liggen en zijn talenten weet te benutten, krijgt grip op zijn eigen levensweg. Hij of zij haalt het beste uit zichzelf en is in staat invloed uit te oefenen op de eigen weg naar geluk.