Taakgericht werken

taakgericht werken

De vraag niet goed begrijpen of niet weten hoe de lesstof toe te passen

Het komt vaak voor dat een kind de lesstof wel begrijpt, maar het toch niet laat zien tijdens toetsmomenten.

Een van de oorzaken kan zijn dat het kind de vraagstelling niet begrijpt.
Of niet goed weet hoe hij of zij het geleerde moet toepassen.
In onze trainingen leren wij de kinderen om zich goed te oriënteren op een taak, planmatig te werken en om tijdens en na het werk zichzelf te controleren.
De trainer gaat daarbij als het ware boven de lesstof staan en leert het kind om dit ook te doen.

stapsgewijs naar de juiste oplossing

Stapsgewijs werken

Bij elke opgave, weten wat de stappen zijn die je moet zetten

In het taakgericht werken, onderscheiden we vier fases
1) De fase dat het probleem geanalyseerd wordt.
2) De fase waarin gezocht wordt naar een oplossingsstrategie.
3) De fase waarin gewerkt wordt.
4) De evaluatiefase.

Bijvoorbeeld, begrijpend lezen. Waar gaat dat over? Wanneer de tekst over olifanten gaat, hoef je je geen zorgen te maken dat je niets van olifanten weet. Het gaat hier om de voegwoorden. Wat zijn de voegwoorden en welke stappen ga je nu zetten?

structuur aanbrengen in het denkproces

Pratend werken

Het helpen sturen van het denkproces
Om het denkproces bewust te sturen, wordt gesproken taal gebruikt. Taal brengt al vanzelf structuur in het denken. Je kunt namelijk geen twee dingen tegelijk zeggen.

Hardop meespreken geeft de trainer de gelegenheid het denkproces van het kind mee te volgen en te corrigeren indien nodig.

 

Bijgaand stuur ik u met plezier de citoscores van onze tweeling Giovanni en Michelle. Wij zijn enorm blij dat wij voor De Sterke Brug hebben gekozen. Onze zoon heeft 3x boven zijn schooladvies gescoord en ook Michelle heeft een goede cito score. Wij zijn zeer dankbaar dat onze kinderen zo geweldig zijn begeleid en gemotiveerd gedurende de training.

Dennis, Hoofddorp