Citotraining

De citotraining

Kwaliteit van instructie staat bij ons voorop. Naast nieuwe instructie, krijgen de kinderen inzicht in hun eigen werkhouding en gedachtes die faalangst kunnen veroorzaken. Ze krijgen handige tips om tijdens toetsmomenten beter te presteren. 

De training is zo opgezet dat er een gezond evenwicht tussen instructie en ontspanning ontstaat. Het geleerde krijgt zo kans om beter te beklijven. 

Hoe ziet de Citotraining eruit?
De training bestaat uit:
* 15 uur instructietijd, inclusief een ouderbijeenkomst.
* De lessen worden verspreid over 5 zaterdagmiddagen gegeven. Van 13.00 – 16.30 uur. Daarbij is inbegrepen twee keer 15 minuten pauze.
* In de training zitten maximaal 6 kinderen.
* De training wordt gegeven door een ervaren leraar uit de bovenbouw, in het bezit van een master. 

hoe ziet de training eruit

De leerlijnen van cito

Een training over de gehele breedte van de citotoets

De citotoets of een andere schooladviestoets test de kennis van de leerling op drie domeinen. Namelijk: taal, rekenen en studievaardigheden (wereldoriëntatie wordt soms ook getoetst, maar telt niet mee in de uiteindelijke score). Elk domein is weer onderverdeeld in leerlijnen, in totaal tien.

Soms loopt een kind op een van deze leerlijnen achter. Bijvoorbeeld op breuken, procenten en kommagetallen. Wanneer ouders hiermee geconfronteerd worden, lijkt het een logische conclusie om met extra bijlessen deze achterstand weg te werken. Onze ervaring leert dat dit – in een kort tijdsbestek voor een belangrijke toets (minder dan vier maanden) -, slechts in weinig gevallen haalbaar is. En mocht het wel op een hoger niveau gebracht worden, dan is de weging daarvan op de gehele toets relatief genomen klein (minder dan 10%).

De training richt zich op de gehele breedte van de citotoets.
De training van De Sterke Brug richt zich op de gehele breedte van de cito- en schooladviestoets. 

Beter werken, meer resultaat

Haal het beste uit jezelf

Werkhouding
Een goede werkhouding zorgt ervoor dat uw kind het beste uit zichzelf weet te halen. Het krijgt veel tips om de concentratie, motivatie, studieaanpak en taakaanpak tijdens de lessen op school te verbeteren. Maar ook krijgt uw kind uitgebreide instructies op de taakaanpak van de verschillende vraagsoorten van de cito-en schooladviestoets. Het leert zich goed te oriënteren op een taak, planmatig te werken en tijdens en na het werk zichzelf te con­troleren. Faalangst krijgt daardoor minder kans.
Een goede werkhouding draagt bij aan betere cognitieve resultaten. Bovendien zal de leraar de werkhouding laten meewegen in het uiteindelijke schooladvies.

Taakgericht werken
Het kind krijgt per leerlijn specifieke instructies op taakaanpak. Een voorbeeld: In de leerlijn breuken, procenten en kommagetallen wordt het kind erop gewezen dat deze drie onderdelen alles met elkaar te maken hebben. Bij een moeilijke breuk kan het handig zijn de breuk te herschrijven tot een kommagetal. Het kind leert tal van dit soort handigheden.

Faalangstreductie en Multiple Choice training

Stress omzetten in een positive stimulator

Het reduceren van gevoelens van faalangst en stress
Via oefeningen worden negatieve gevoelens en gedachten omgezet in helpende en vervangende gedachten. De symptomen van een teveel aan stress verminderen via ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Je kind leert om te gaan met spanning en deze om te zetten in een positieve stimulator.

Multiple Choice Training
De cito- en schooladviestoetsen worden afgenomen in multiple choice vorm. Je kind leert deze toetsvorm goed aan te pakken. We behandelen veel voorkomende fouten. Zoals het zoeken van patronen in antwoordcategorieën, slordig lezen, te snel antwoorden, te lang twijfelen, op de valreep antwoorden veranderen, etc.

Je kind krijgt les over de (cito) toetstaal, de opzet van de toets en de vraagsoorten. Zo komt het tijdens de toets niet voor verassingen te staan. Hij of zij weet goed wat hem te wachten staat.

ouder-bijeenkomst

Tevens vindt er een Ouderbijeenkomst plaats waarin je tips en adviezen krijgt om je kind verder te begeleiden. Je krijgt een indruk van wat je kind tot dan toe heeft geleerd.

Aan het einde van deze training heeft het kind een goede taakaanpak geleerd. Het weet om te gaan met multiple choice vragen en ook weet hij of zij faalangst om te zetten in een positieve stimulator. Allemaal vaardigheden die belangrijk zijn voor het maken van belangrijke toetsen.

Bijgaand stuur ik u met plezier de citoscores van onze tweeling Giovanni en Michelle. Wij zijn enorm blij dat wij voor De Sterke Brug hebben gekozen. Onze zoon heeft 3x boven zijn schooladvies gescoord en ook Michelle heeft een goede cito score. Wij zijn zeer dankbaar dat onze kinderen zo geweldig zijn begeleid en gemotiveerd gedurende de training.

Dennis, Hoofddorp