De Citotrainer

Citotrainer

De citotrainer van De Sterke Brug?

De sterke brug stelt hoge eisen aan de citotrainer. Naast ruime ervaring in het basisonderwijs en het bezit van een master, spelen de menselijke eigenschappen een belangrijke rol.
De citotrainer van De Sterke Brug is erop gericht om het zelfvertrouwen van de leerling te voeden met succeservaringen.
Tijdens het oefenen met de cito-toets opgaven ervaren de leerlingen veel steun van de citotrainer. De citotrainer stimuleert de leerling de werkhouding te optimaliseren en laat de leerlingen op veilige wijze over de eigen grenzen heen gaan. En wanneer dat gebeurt, is hij of zij er om ze daarin te bevestigen. Zo ook met het positief veranderen van studiegewoontes, het oefenen van ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen.

De citotrainer en feedback

Op de training staat een zorgvuldige, gerichte en frequente feedback centraal. Telkens reageert de citotrainer op momenten van lukken. Daar geeft hij positieve, taakgerichte en vaak ook persoonsgerichte feedback op. Of de citotrainer creëert situaties waarin de deelnemers elkaar positieve feedback geven.

De citotrainer in de training van De Sterke Brug

De deelnemers van onze trainingen verdienen een geïnspireerde citotrainer. Het mooie van inspiratie, zeker wanneer deze zich voordoet bij de citotrainer is dat inspiratie aanstekelijk werkt. Omdat inspiratie van binnenuit komt, is het onmogelijk om aan mensen inspiratie te vragen. Wel is het mogelijk voorwaarden te scheppen waaronder de citotrainer en de leerling geïnspireerd kunnen werken.

De citotrainer en verschillende werkvormen

De citotrainer gaat er bij de citotraining vanuit dat leerlingen verschillende voorkeuren hebben om te leren. De citotrainer kan onderscheid maken in hoof-, hart- en handactiviteiten. Hoofdactiviteiten zijn gericht op het betere denkwerk, hartactiviteiten zijn gericht op relaties en bij handactiviteiten gaat het om het doen. Wij geven aan de citotrainer de ruimte om een eigen stempel op de training te drukken, afhankelijk van de behoefte van de leerlingen. Naast het volgen van de vaste leerlijnen, lenen de energizers en de werkvormen zich goed om de leerlingen te inspireren en relaties op te bouwen.

Leren van elkaar en van de citotrainer

Deelnemers van de citotraining leren niet alleen van elkaar, maar ook van de citotrainer. Die staat model voor een handige en zinnige omgang met emoties en kan demonstreren hoe leerlingen hiermee om kunnen gaan. En uiteraard leren ze van de citotrainer dat fouten maken mag.

Lachen en de citotraining

Het belang van humor wordt duidelijk wanneer humor ontbreekt. Het is haast onmogelijk een relatie op te bouwen met iemand met wie je nooit lacht of met iemand die probeert grappig te zijn, maar daar absoluut niet in slaagt. Het prikkelen en uitdagen van mensen lukt niet zonder dat er op tijd wordt gelachen. Humor is een sterk verbindende factor.
In de lessen wordt humor ingezet door te werken met uiteenlopende energizers. De citotrainer kent soms ook uit zijn eigen praktijk energizers waarvan hij weet: succes verzekerd. Wij dagen de citotrainer uit, deze te gebruiken in de eigen training.