Cito toets

Fout. De kaart-ID (1) bestaat niet

Spelling-Citotoets-Citotrainer-Rekenen-SpellingHaal het beste uit de Citotoets

Tarieven cito training

Bekijk de tarieven

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Begin het nieuwe schooljaar goed en bereid je kind voor op de belangrijke citotoets van januari 2017

De Citotraining

Waar en Wanneer Cito toets training


 • Amsterdam
  Amsterdam

  Citotraining voor groep 7 en 8, klaar voor de citotoets die in januari wordt afgenomen en die een belangrijke indicator is voor het definitieve schooladvies.
  Vrijdag van 16.00 – 17.30 uur
  * Maximaal 3 kinderen i.p.v. 6.
  Startdatum vrijdag 28 oktober 2016

  Vervolgens wekelijks.

  8 lessen van 90 minuten, inclusief een ouderles.
  Inclusief studiemateriaal.

  Locatie:
  Winford Amsterdam
  Speerstraat 6
  1076 XN Amsterdam

 • Diemen
  Diemen

  Citotraining voor groep 7 en 8, klaar voor de citotoets die in januari wordt afgenomen en die een belangrijke indicator is voor het definitieve schooladvies.
  Dinsdagen van 16.30 – 18.00 uur
  Startdatum dinsdag 20 september 2016

  Vervolgens wekelijks, uitgezonderd de herfstvakantie.

  Laatste les op dinsdag 13 december 2016

  12 lessen van 90 minuten, inclusief een ouderles.
  Inclusief studiemateriaal.

  Locatie:
  Sociaal Cultureel Centrum de Omval
  Ouddiemerlaan 104
  1111 HL Diemen

 • Hoofddorp
  Hoofddorp

  Citotraining voor groep 7 en 8, klaar voor de citotoets die in januari wordt afgenomen en die een belangrijke indicator is voor het definitieve schooladvies.
  Donderdagen van 16.00 – 17.30 uur
  Startdatum donderdag 22 september 2016

  Vervolgens wekelijks, uitgezonderd de herfstvakantie

  Laatste les op donderdag 15 december 2016

  12 lessen van 90 minuten, inclusief een ouderles.
  Inclusief studiemateriaal.

  Locatie:
  IJwegschool
  Sparresholm 197
  2133 BM Hoofddorp

 • Rotterdam
  Rotterdam

  Citotraining voor groep 7 en 8, klaar voor de citotoets die in januari wordt afgenomen en die een belangrijke indicator is voor het definitieve schooladvies.
  Woensdagen van 16.00 – 17.30 uur
  Startdatum woensdag 21 september 2016

  Vervolgens wekelijks, uitgezonderd de herfstvakantie

  Laatste les op woensdag 14 december 2016

  12 lessen van 90 minuten, inclusief een ouderles.
  Inclusief studiemateriaal.

  Locatie:
  Wijkaccomodatie Castagnet Hillegersberg
  Larikslaan 200
  3053 LG RotterdamDe Citotraining

Wist je dat veel fouten tijdens toetsmomenten ontstaan door een matige werkhouding, een matige taakaanpak of door last van gevoelens van faalangst?

Hoe ziet de Citotraining eruit?
De training bestaat uit:
* 12 x 90 minuten les, inclusief een ouderles.
* In de training zitten maximaal 6 kinderen
* De training wordt gegeven door een ervaren leraar uit de bovenbouw, in het bezit van een master.

De leerlijnen van Cito
De Citotoets of een andere Schooladviestoets test de kennis van de leerling op drie domeinen. Namelijk: taal, rekenen en studievaardigheden (wereldoriëntatie wordt soms ook getoetst, maar telt niet mee in de uiteindelijke score). Elk domein is weer onderverdeeld in leerlijnen, in totaal tien.

Soms loopt een kind op een van deze leerlijnen achter. Bijvoorbeeld opbreuken, procenten en kommagetallen. Wanneer ouders hiermee geconfronteerd worden, lijkt het een logische conclusie om met extra bijlessen deze achterstand weg te werken. Onze ervaring leert dat dit – in een kort tijdsbestek voor een belangrijke toets (minder dan vier maanden) -, slechts in weinig gevallen haalbaar is. En mocht het wel op een hoger niveau gebracht worden, dan is de weging daarvan op de gehele toets relatief genomen klein (minder dan 10%).

De training richt zich op de gehele breedte van de Cito-toets.
De training van De Sterke Brug richt zich op de gehele breedte van de Cito- en Schooladviestoets. Het kind krijgt per leerlijn specifieke instructies op taakaanpak. Een voorbeeld: In de leerlijn breuken, procenten en kommagetallen wordt het kind erop gewezen dat deze drie onderdelen alles met elkaar te maken hebben. Bij een moeilijke breuk kan het handig zijn de breuk te herschrijven tot een kommagetal. Het kind leert tal van dit soort ‘handigheden’.

Het verbeteren van de werkhouding
Een goede werkhouding zorgt ervoor dat uw kind het beste uit zichzelf weet te halen. Het krijgt veel tips om de concentratie, motivatie, studieaanpak en taakaanpak tijdens de lessen op school te verbeteren. Maar ook krijgt uw kind uitgebreide instructies op de taakaanpak van de verschillende vraagsoorten van de Cito-en Schooladviestoets. Het leert zich goed te oriënteren op een taak, planmatig te werken en tijdens en na het werk zichzelf te con­troleren. Faalangst krijgt daardoor veel minder kans.
Een goede werkhouding draagt bij aan betere cognitieve resultaten. Bovendien zal de leraar de werkhouding laten meewegen in het uiteindelijke schooladvies.

Het reduceren van gevoelens van faalangst en stress
Via oefeningen worden negatieve gevoelens en gedachten omgezet in helpende en vervangende gedachten. De symptomen van een teveel aan stress verminderen via ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Je kind leert om te gaan met spanning en deze om te zetten in een positieve stimulator.

Multiple choice training
De Cito- en Schooladviestoetsen worden afgenomen in multiple choice vorm. Je kind leert deze toetsvorm goed aan te pakken. We behandelen veel voorkomende fouten. Zoals: het zoeken van patronen in antwoordcategorieën, slordig lezen, te snel antwoorden, te lang twijfelen, op de valreep antwoorden veranderen, etc.

Je kind krijgt les over de (Cito) Toetstaal, de opzet van de toets en de vraagsoorten. Zo komt het tijdens de toets niet voor verassingen te staan. Hij of zij weet goed wat hem te wachten staat.

Tevens vindt er een Ouderbijeenkomst plaats waarin je tips en adviezen krijgt om je kind verder te begeleiden. Je krijgt een indruk van wat je kind tot dan toe heeft geleerd.

Aan het einde van deze training heeft je kind een goede taakaanpak geleerd. Het weet om te gaan met multiple choice vragen en ook weet hij of zij faalangst om te zetten in een positieve stimulator. Allemaal vaardigheden die heel belangrijk zijn voor het maken van belangrijke toetsen.

De Sterke Brug heeft met het Stadsdeel Zuidoost in Amsterdam, de Cito training aangeboden aan een aantal scholen.
Bekijk hier het filmpje met daarin aan het woord de adjunct directeur van basisschool De Morgenster.

Veel gestelde vragen


 • Waarom Citotraining?
  Scholen doen wat in hun vermogen ligt om een goede voorbereiding te geven op het maken van belangrijke toetsen, maar vaak ontbreekt het aan voldoende mankracht en tijd. Het gevolg is dat de kinderen onvoldoende of eenzijdig worden voorbereid.

  Meestal door het oefenen van kale opdrachten en het maken van oude (Cito)toetsen. Alles in een korte periode, vlak voor de eigenlijke toets.

  In de training van De Sterke Brug bereiden de kinderen zich een ruime periode voor, zodat het geleerde ook tijd heeft om te beklijven. We geven intensieve begeleiding op taakaanpak, werkhouding, faalangst, multiplechoicevragen en (Cito) toetstaal. De kinderen leren vaardigheden die ook in het voortgezet onderwijs heel goed van pas komen.

 • Wat voor effect heeft de training op de Cito- en Schooladviestoets?
  De Sterke Brug heeft reeds jaren ervaring met het geven van de training: Haal het beste uit jezelf! Voor Cito- en Schooladviestoetsen. Om onze producten te optimaliseren zijn wij steeds bezig met onderzoek. Zo blijkt dat ruim (90%) van de ondervraagde ouders tevreden tot zeer tevreden is over de resultaten van de training. Ook kunnen wij ons beroepen op een aantal scholen die succesvol onze training hebben ingezet.
  Vraagt u gerust naar referenties.
 • Hoe overtuig ik mijn kind?
  Wanneer kinderen wedstrijden spelen of certificaten willen behalen in een bepaalde sport, dan bereiden ze zich daarop voor.
  Sommigen doen dat zelfs al op heel jonge leeftijd.
  De afname van een Cito-toets is een belangrijk moment, waar je je op kunt voorbereiden.
  In het voortgezet onderwijs, zal het kind zich vaker moeten voorbereiden op belangrijke toetsen.
  Deze training kan het kind ook alvast daarop voorbereiden.
  Het is belangrijk
 • Mijn kind is (hoog)begaafd. Is deze training wel iets voor hem?
  Ja. Kinderen die makkelijk meekomen op school ontwikkelen vaker een magere werkhouding. Immers, met een beetje minder inspanning redden zij het ook op school. Met de (Cito) Schooladviestoets kunnen zij in de problemen komen, omdat daar wel een nauwkeurige taakaanpak verwacht wordt voor de (moeilijke) opgaven. De training leert de kinderen de vragen kritisch en systematisch aan te pakken.
 • Mijn kind wil graag naar het VMBO-T. Hij zit in de training toch niet alleen met kinderen die voor HAVO/VWO gaan?
  Nee. De training is voor kinderen van allerlei pluimage. Wij werken aan de bewustwording dat het erom gaat dat je wordt wie je bent. Het past dan niet om jezelf te vergelijken met een ander. De trainer is kundig om gericht een veilige sfeer te scheppen met ruimte voor ontwikkeling voor ieder kind, naar zijn of haar capaciteiten.
 • Ik twijfel, mijn kind valt vooral uit op rekenen. Is het niet beter om mijn kind rekenbijles te geven?
  Dat is uiteraard een optie. Onze ervaring leert echter dat in een kort tijdsbestek (minder dan 4 maanden) vóór een belangrijke toets de resultaten van bijles vaak mager zijn op de eindscore. Bovendien kan zo’n aanpak faalangst vergroten, omdat een kind zich er bewust van wordt dat het de leerstof niet zo eenvoudig kan bijspijkeren. Beter is het dan om te focussen op de sterkere punten. Daar is in zo’n korte tijd de meeste winst te halen. Wanneer de kinderen leren hoe ze het beste de opgaves kunnen maken, zullen ze vanzelf beter presteren.
 • Mijn kind heeft dyslexie. Is deze training geschikt voor hem/haar?
  Ja. Voor kinderen met dyslexie worden de letters vergroot. Ook kunnen de vragen (gedeeltelijk) voorgelezen worden. Kinderen met dyslexie hebben vaker faalangst, omdat ze geleerd hebben dat hun inspanningen niet altijd beloond worden met een bevredigend resultaat. Zij vinden veel rust in de oefeningen m.b.t. faalangstreductie. Wij raden u verder aan op tijd (!) met de school in overleg te gaan m.b.t. afname van de (Cito)-toets. Er zijn maatregelen waar uw kind gebruik van mag maken: extra tijd, vergrote versie van de vragen, een audio-afname met een cd-rom.
  Indien uw kind een dyslectieverklaring heeft, is het in veel gevallen mogelijk dat de zorgverzekering deze training vergoed.
 • Mijn kind lijkt geen faalangst te hebben. Hij is juist te gemakkelijk en hangt de clown uit.
  Het klassieke beeld dat velen van een faalangstig kind hebben is een kind dat teruggetrokken en nerveus is. Dat snel bloost of gaat stotteren. Dat zweet tijdens een toetsmoment etc. Feit is echter dat faalangst zich op vele manieren laat zien.
  Een kind dat zich ogenschijnlijk niet interesseert voor een aankomende toets, laconiek is en zich niet voorbereidt op een toets kan faalangst hebben. Het kind is zo bang om (als persoon) te mislukken dat het bij voorbaat al geen inspanning levert. Op deze manier creeërt het kind een aannemelijke reden voor de mislukking. De reden voor mislukking heeft nu immers te maken met de slechte voorbereiding en niet zozeer met de persoon. Deze gedachte kan voor een kind beter te hanteren zijn.
  Ook kan een kind faalangst overschreeuwen of weglachen. Druk gedrag of de slappe lach voor een te leveren prestatie kunnen tekenen zijn van faalangst.
 • Mijn kind heeft enkel problemen met zijn taakaanpak en geen last van faalangst. Of: mijn kind heeft enkel faalangst en geen problemen met een matige taakaanpak. Heeft de training zin?
  De training is gericht op het verbeteren van competenties. Wij geloven dat elk kind competenties kan verbeteren. Ook die competenties waar het al goed in is. Ieder kind wordt weleens geconfronteerd met faalangst die niet direct aan de Cito-toets is gerelateerd (een toetsweek op het voortgezet onderwijs, je eerste sollicitatie voor een bijbaantje, een spreekbeurt) of met een moeilijke taak (een moeilijke wiskundige opdracht, een fietsband plakken, een gerecht koken). De vaardigheden die versterkt worden in de training zijn in vele situaties bruikbaar.
 • Mijn kind heeft ADHD, een aan autisme verwante stoornis of een andere gedragsstoornis. Kan mijn kind meedoen met de training?
  Uw kind is meer gebaat bij individuele training van een remedial teacher. De resultaten van de training zullen uiteraard in verhouding staan met de ernst van de stoornis. Wanneer u uw kind een training wilt laten volgen, kunt u contact opnemen met ‘de Sterke Brug’. Mogelijk dat een remedial teacher uit ons team uw kind kan helpen.
 • Hoe kan het dat kinderen van verschillende groepen bij elkaar zitten?
  Hoe kan het dat kinderen van verschillende groepen bij elkaar zitten?

  De onderdelen die gericht zijn op faalangstreductie, verbeteren van de studiehouding, verbeteren van de taakaanpak en multiple-choice training zijn hetzelfde voor de kinderen van groep 7 en 8.
  Wat betreft het inoefenen van de vaardigheden met (Cito)-toetsopgaven is er een klein verschil. De kinderen van groep 7 oefenen op sommige (reken)onderdelen met andere vragen dan de kinderen van groep 8. De onderdelen op het gebied van taal en studievaardigheden ontlopen elkaar nauwelijks en kunnen door beide groepen gezamenlijk worden geoefend.

 • Mijn kind zit nu in groep 7. Volgend jaar in groep 8. Wanneer zal ik mijn kind aan de training laten deelnemen?
  Dat is uiteraard een persoonlijke keuze. Het is vooral afhankelijk van de situatie van uw kind, maar kan soms ook afhankelijk zijn van de werkwijze van de school. Soms zijn er basisscholen die het schooladvies sterk laten afhangen van de scores in groep 7. Kinderen voelen dit aan en zullen eerder faalangst ontwikkelen. In zo’n geval is de training vooral te adviseren in groep 7. Ook heeft het kind dan nog de gelegenheid om in een veilige omgeving (de basisschool) het geleerde in de praktijk te brengen.
 • Mijn kind heeft dyslexie. Is deze training geschikt voor hem/haar?
  Ja. Voor kinderen met dyslexie worden de letters vergroot. Ook kunnen de vragen (gedeeltelijk) voorgelezen worden. Kinderen met dyslexie hebben vaker faalangst, omdat ze geleerd hebben dat hun inspanningen niet altijd beloond worden met een bevredigend resultaat. Zij vinden veel rust in de oefeningen m.b.t. faalangstreductie. Wij raden u verder aan op tijd (!) met de school in overleg te gaan m.b.t. afname van de (Cito)-toets. Er zijn maatregelen waar uw kind gebruik van mag maken: extra tijd, vergrote versie van de vragen, een audio-afname met een cd-rom.
  Indien uw kind een dyslectieverklaring heeft, is het in veel gevallen mogelijk dat de zorgverzekering deze training vergoed.
 • Is het niet beter mijn kind individuele bijlessen te geven?
  De groepsdynamiek is een belangrijk onderdeel van de training. Kinderen leren van elkaar. Het kan opluchten om te zien dat anderen ook last hebben van faalangstige gedachten. Of men krijgt inzicht in de eigen werkhouding, door geconfronteerd te worden met die van een ander. Daarnaast werkt het stimulerend om gezamelijk doelen te bereiken en te kunnen delen in de eigen en in andermans succeservaringen.
  Tevens zorgt een stimulerend groepsproces ervoor dat bijna alle kinderen, de training als zeer plezierig ervaren.

Tarieven

Schooljaar 2016 – 2017

Cito toets training:
* 12 Bijeenkomsten van 90 minuten (instructietijd), inclusief een ouderles.
* Inclusief studiemap en materiaal.
* Groepsgrootte maximaal 6 kinderen
* De groep wordt begeleid door een professional uit het basisonderwijs in het bezit van een master.

Tarief € 590,– per kind*
Onderwijs is vrijgesteld van B.T.W.

* Betaling in termijnen is mogelijk, neemt u daarvoor telefonisch contact met ons op. Tel: 06 – 307 200 92.

* Veilig betalen, na inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd.

N.b. indien het voorkomt dat voor een training slechts 2-3 kinderen zijn aangemeld dan hanteren wij, in overleg met u, een op maat gemaakt programma.

Citotraining thuis of op locatie
Voor een aantal gezinnen is het aantrekkelijk om de Citotraining thuis of op locatie te ontvangen. Denk aan de voordelen van halen/brengen of aan de mogelijkheid om zelf een geschikt tijdstip te kiezen.

De Sterke Brug biedt deze mogelijkheid tegen een aantrekkelijk tarief.

Voor 3-4 kinderen € 575,- per kind bij deelname van 4 kinderen (Totaalbedrag € 2.300,-) Het is mogelijk dit bedrag in 3 termijnen te betalen.
Voor 5 kinderen € 540,- per kind (Totaalbedrag € 2.700,-).

Het is mogelijk dit bedrag in 3 termijnen te betalen.
Onderwijs is vrijgesteld van B.T.W.

 • spelling-oefenen-rekenen-oefenen-bijles-rekenen-spelling
  Caption One.
 • citotrainer-groep-6-citotrainer-groep-7-citotoets-oefenen
  Caption Two.
 • spelling-oefenen-groep-7-rekenen-groep-8-groep-6-rekenen
  Caption Three.
 • citotoets-oefenen-groep-8-groep-7-rekenen-oefenen-spelling-groep-6
  Caption Three.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *