Citotrainer-Bijles

NRC Handelsblad

‘De trainingen zijn niet alleen bedoeld om beter te worden in de stof’

De Echo Amsterdam:

‘Alle kinderen verdienen deze training’

De Groene Amsterdammer:

‘Misschien wel het verschil tussen een ‘transformed career’ of een mes in je rug’

Uitstekende resultaten in Cito toets training, rekenen en spelling

Kinderen die grip krijgen op hun leerweg, ontwikkelen zelfvertrouwen.
En kinderen met zelfvertrouwen, halen de beste resultaten.

De Sterke Brug geeft trainingen voor Cito, Rekenen en Spelling, die naast kwalitatieve uitleg van de lesstof, erop gericht zijn dat het kind:
* de eigen werkhouding verbetert
* inzicht krijgt in de opdrachten die het krijgt (taakgerichtheid)
* leert omgaan met beoordelingsmomenten en gevoelens van faalangst

Wij werken alleen met de beste leraren uit het basisonderwijs, omdat wij geloven dat kwaliteit van instructie doorslaggevend is voor het succes van het kind.

Blackboard / chalkboard texture. Empty blank black chalkboard with chalk traces

Hoe wij werken

cito, rekenen, spelling en kwaliteit van instructie

Betere Werkhouding

 • In de training krijgt het kind tips om de concentratie, motivatie, studieaanpak en taakaanpak tijdens de lessen op school te verbeteren. Lees verder....
  Dat doen we door middel van werkhoudingsschema’s.
  Een algemeen werkhoudingsschema en een persoonlijk werkhoudingsschema, gericht op de specifieke vragen van het kind.

  Haalbare doelen stellen
  Een kind dat bijvoorbeeld weinig plezier heeft in rekenen, zal een andere werkhouding laten zien dan een kind dat daar wel plezier in heeft.

  Een van de opdrachten die wij kunnen geven is bijvoorbeeld: deze week steek jij tijdens de rekenles twee keer je vingen op. Wij vragen dus niet of het kind de juiste antwoorden wil geven, maar alleen of het twee keer zijn vinger op wil steken. Een haalbare doelstelling voor het kind. Via deze doelstelling zal het kind waarschijnlijk anders in de les gaan zitten. Want, het liefst wil het wel een goed antwoord geven en zal het dus geneigd zijn beter te gaan luisteren. Met als gevolg betere resultaten.

  Het gevoel invloed te hebben
  Wij begeleiden het kind, zodat het gaat ontdekken, dat het zelf invloed kan uitoefenen op zijn resultaten.
  Een goede werkhouding draagt bij aan betere cognitieve resultaten. Bovendien zal de leraar de werkhouding laten meewegen in het uiteindelijke schooladvies.

Cito, Rekenen en Spelling en Taakgericht werken


 • Een veelgehoorde klacht is dat het kind de lesstof wel begrijpt, maar het toch niet laat zien tijdens toetsmomenten. Lees verder....

  De vraag niet goed begrijpen of niet weten hoe de lesstof toe te passen.
  Een van de oorzaken kan zijn dat het kind de vraagstelling niet begrijpt.
  Of niet goed weet hoe hij het geleerde moet toepassen.
  In onze trainingen leren wij de kinderen om zich goed te oriënteren op een taak, planmatig te werken en om tijdens en na het werk zichzelf te controleren.
  De trainer gaat daarbij als het ware boven de lesstof staan en leert het kind om dit ook te doen.

  Vier fases
  Bijvoorbeeld, begrijpend lezen. Waar gaat dat over? Wanneer de tekst over olifanten gaat, hoef je je geen zorgen te maken dat je niets van olifanten weet. Het gaat hier om de voegwoorden. Wat zijn de voegwoorden en welke stappen ga je nu zetten?

  We onderscheiden vier fases.
  1) De fase dat het probleem geanalyseerd wordt;
  2) De fase waarin gezocht wordt naar een oplossingsstrategie:
  3) De fase waarin gewerkt wordt;
  4) De evaluatiefase.

  Het helpen sturen van het denkproces
  Om het denkproces bewust te sturen, wordt gesproken taal gebruikt. Taal brengt al vanzelf structuur in het denken: je kan namelijk geen twee dingen tegelijk zeggen.

  Hardop meespreken geeft de trainer de gelegenheid het denkproces van het kind mee te volgen en te corrigeren indien nodig.

Faalangstreductie – bang om te mislukken

 • Een teveel aan stress is niet goed, maar een tekort ook niet. Welke ouder is niet blij dat zijn kind een beetje angstig is voor verkeer en daarom goed uitkijkt? Hetzelfde geldt voor angst op school. Lees verder....
  Een kind dat een beetje angstig is voor de (Cito) toets voelt spanning. Deze spanning maakt het mogelijk om geconcentreerd aan te vallen op de taak waar hij/zij bang voor is. Het kind kan daardoor goed presteren.

  Bang om te mislukken
  Problemen komen pas als de angst niet op de taak zelf is gericht, maar op de mogelijkheid te zullen falen. Bijvoorbeeld:

  ‘”Het zal mij vast niet lukken…”
  “Het moet nu absoluut goed gaan, want anders kan ik niet naar de school van mijn keuze.”

  We spreken van faalangst als de angst niet zozeer slaat op wat je nu moet doen, maar op de kans of de zekerheid dat het gaat mislukken.

  Het reduceren van gevoelens van faalangst en stress
  Via oefeningen worden in de training negatieve gevoelens en gedachten omgezet in helpende en vervangende gedachten. De symptomen van een teveel aan stress verminderen via ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Het kind leert omgaan met spanning en deze om te zetten in een positieve stimulator.

  Ankers
  Ook leert het kind gebruik te maken van’ ankers’. Een anker is een voorwerp waar het positieve gevoelens van krijgt. Door dit positieve gevoel op moeilijke momenten op te roepen vermindert angst.

De Sterke Brug bij je thuis

Komt de plaats of het tijdstip van de trainingen je niet uit?

Het is vanaf drie kinderen mogelijk dat wij de citotraining, bijles Rekenen en Spelling thuis of op locatie geven.
Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

De Sterke Brug en scholen

Op diverse locaties in het land hebben wij op scholen Cito toets trainingen gegeven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en vraag om referenties.

De Sterke Brug en de zorgverzekering

Kinderen die een dyslectie verklaring hebben, kunnen via de zorgverzekering de Cito toets training, en de Bijles PLUSklas voor Rekenen en Spelling vergoed krijgen. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Belangrijke data en cito toets

Voor het schooljaar 2017 – 2018 zijn de volgende data belangrijk.

November 2017 – Toets voorlopig schooladvies groep 8.

Januari 2018 – Midden Citotoets voor groep 6,7 en 8.

Mei 2018 – Entreetoets groep 7 en de Eindtoets groep 8.

Juni 2018 – Eindtoets groep 6 en 7.